IRIS Christelijke Kindcentra

Een complex communicatievraagstuk; namelijk het creëren van een gezamenlijke uitstraling en strategie voor IRIS Christelijke Kindcentra en haar 14 unieke locaties. Hierin was het van belang dat iedere locatie haar eigenheid kwijt kon in de uitstraling, maar toch duidelijk onderdeel is van het grotere geheel. Door met de Creatieve Fundatie de positionering van IRIS helder te formuleren konden we aan de slag met een merkverhaal en doordachte strategie. Vanuit hier is het overkoepelende ontwerp, gebaseerd op speelblokken, ontstaan.

Per IRIS locaties vindt er een korte, creatieve sessie plaats om hun onderscheidend vermogen en kernwaarden te formuleren en twee eigen kleuren naast de basiskleuren te kiezen. Vervolgens wordt er voor iedere locatie een pakkend merkverhaal geschreven, allemaal afsluitend met de overkoepelende boodschap: "wijze wereldburgers op weg". We ontwerpen per locatie een unieke, eigen vorm en een logo, volledig in lijn met de overkoepelende huisstijl.

Met deze nieuwe herkenbare huisstijl en communicatiestrategie is het direct zichtbaar dat de locaties bij IRIS horen. Deze herkenbaarheid zorgt voor naamsbekendheid, wat ouders en/of verzorgers zal doen kiezen voor een IRIS locatie.

In opdracht van MCM tekst

De Creatieve Fundatie,
communicatiestrategie, 15 merkverhalen, overkoepelende huisstijl, 14 unieke logo's, herkenbare elementen, webdesign, flyer ontwerp, banner ontwerp.

Het overkoepelende merkverhaal

Spelenderwijs gaan kinderen al jong op ontdekking in de wereld om hen heen. IRIS staat voor het creëren van een veilige plek voor kinderen waar zij mogen schateren van het lachen, waar zij boos en verdrietig mogen zijn, waar zij leren en zich ontwikkelen.

Met oog voor kinderen prikkelen wij hun nieuwsgierigheid en helpen wij ze om positief in de wereld te staan. Daarin trekken wij samen op met ouders. En als dat nodig is, roepen we de hulp in van andere professionals.

Wat wij onze kinderen meegeven, is om te vertrouwen op God, hun naasten en zichzelf. Ieder kind is een wijze wereldburger op weg naar de toekomst.

Wijze wereldburgers op weg.

Terug naar cases